บ้านซินแสเทียนซือ | ตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ดูฮวงจุ้ย
🏡 กลับไปยังหน้าสารบัญ

ความสำคัญของดวงจีน

ถ้าเรามีความเชื่อเรื่องชาตินี้ ชาติหน้า เรื่องการเวียนว่ายตายเกิด เชื่อว่าคนเราเกิดมาคนละหลายๆๆชาติจนเหลือเชื่อสุดจะหยั่งถึง เราก็จะเข้าใจเรื่องดวงชะตาหรือฟ้าลิขิตได้ง่ายขึ้นเพราะเป็นสี่งที่ติดตัวทุกคนมาตั้งแต่ก่อนอยู่ในครรภ์ไม่มีใครหนีพ้น เปรียบเสมือนตัวชิพคอมพิวเตอร์ที่ฝังมาภายในตัวตนของทุกๆคนโดยที่เราไม่ได้เป็นผู้กำหนด ขึ้นอยู่กับวิบากกรรมในชาติที่ผ่านมาทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว

โปรแกรมมาแล้วว่าชาตินี้เราจะมารับกรรมอะไรและมาเสวยบุญด้านไหน ถ้าทุกคนสามารถกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองได้ ทุกคนก็คงเกิดเป็นลูกเศรษฐีกันหมด หรือเกิดในครอบครัวที่สมบูรณ์แบบหรือเกิดมาหล่อ/สวยเหมือนดาราอะไรทำนองนี้ดังนั้นในขณะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ในชาตินี้ถือว่าเป็นบุญอันสูงสุด ไม่ได้เกิดกันง่ายๆเพราะฉะนั้นทุกท่านควรภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ ทำให้มีโอกาสได้สะสมบุญให้มากยี่งๆขึ้นไปนะครับ อย่าท้อถอย ไม่มีใครโชคดีตลอดหรือล้มเหลวทั้งชีวิต ช่วงไหนดวงตกก็ต้องไปแสวงหาผู้รู้ว่าควรแก้ไขอะไรบ้าง หรือต้องไปทำบุญเสริมดวงด้านไหนบ้างจึงจะผ่อนหนักเป็นเบาได้

อย่าไปคิดสั้น หรือคิดน้อยใจกับโชคชะตาทุกคนเกิดมามีทุกข์ทั้งนั้น เศรษฐีก็ทุกข์แบบเศรษฐี เชื่ออาจารย์เถิดครับต้องอดทนและสู้ชีวิตให้ได้นะครับ วันหนึ่งโอกาสต้องเป็นของเราชาวจีนในสมัยโบราณได้พยายามถอดสลักตีความหมายหาสูตรคำนวณชะตาชีวิตของแต่ละคนออกมาให้ได้

จนในที่สุดก็ได้ค้นพบวิธีคิดคำนวณทำนายเหตุการณ์ชีวิตมนุษย์ขึ้นมาได้จากวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากของแต่ละคนนั่นเองกลายมาเป็นศาสตร์ที่สืบทอดมาเป็นพันปีชื่อวิชา “โป้ยหยี่สี่เถี่ยว” วิชานี้สืบทอดกันมาเป็นพันปี มีความแม่นยำสูง และสามารถนำมาทำนายชีวิตคนได้ทุกยุคสมัย แม้กระทั่งปัจจุบันเพราะไม่ว่ายุคไหนมนุษย์ชอบที่จะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับชีวิตของตนเองทั้งนั้นจะได้แก้ไขทันท่วงทีวิชา “โป้ยหยี่สี่เถี่ยว” แปลเป็นภาษาไทยคือ อักษรของธาตุ 8 อักษร กับ 4 เสามงคล ทั้งหมดประกอบด้วยธาตุทั้ง 5 มีทั้งธาตุก่อเกิดหรือส่งเสริมกันและถ่ายเทพลังของธาตุกัน ได้แก่ ธาตุดินธาตุทอง ธาตุน้ำ ธาตุไม้ และธาตุไฟ และประกอบด้วยรู้ฟ้า มีราศีบน 10 ตัว และรู้ดินมีราศีล่าง 12 ตัว หรือ 12 ราศีนั่นเอง และรู้ธาตุแฝงของคนๆนั้น (รู้อดีต ปัจจุบัน และอนาคต)

ประกอบด้วยการผสมผสานของธาตุราศีบนและราศีล่างได้ 60 คู่ หรือ กะจื้อ และยังประกอบด้วยเอ่งซิ้ง,เทพซิ้งและสั่วเป็นต้นดวงจีนแบบโป้ยหยี่สี่เถี่ยวเป็นศาสตร์ของชาวจีนโบราณแผ่นดินใหญ่มานานนับพันปีแล้วมีความแม่นยำสูง ปัจจุบันได้เผยแพร่ไปรอบโลกแล้ว นับเป็นแขนงหนึ่งของศาสตร์วิชาฮวงจุ้ยและฮวงซุ้ย ผู้ที่เป็นซินแสทุกคนต้องผ่านการศึกษาเล่าเรียนวิชาโป้ยหยี่สี่เถี่ยวมาเป็นวิชาแรกก่อนจึงจะศึกษาเล่าเรียนวิชาฮวงจุ้ยได้คือซินแสจำเป็นต้องรู้พื้นดวงของคนๆนั้นก่อนเพื่อนำมาใช้ประกอบวิชาฮวงจุ้ยในการใช้กับคนเป็นและวิชาฮวงซุ้ยใช้กับวิชาคนตายแต่ความเชี่ยวชาญของซินแสแต่ละท่านก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความถนัดและประสบการณ์ของแต่ละท่าน

ในวิชาโป้ยหยี่่สี่เถี่ยวสามารถบอกรายละเอียดได้ทุกเรื่่องเกี่ยวกับคนๆนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฐานะความเป็นอยู่ อาชีพที่ถูกโฉลก ช่วงดวงดี ช่วงดวงมีเคราะห์ร้าย ช่วงดวงนิ่ง อะไรที่ทำแล้วถูกโฉลก หรือไม่ถูกโฉลก เนื้อคู่ ชีวิตครอบครัว พ่อแม่ พี่น้องบุตรหลาน สุขภาพ หุ้นส่วนธุรกิจ บริวาร ฯลฯ บอกได้หมดอย่างเหลือเชื่อสำหรับตัวอาจารย์เองอาจารย์เป็นผู้หนึ่งที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์จีนนี้มาจากปรมาจารย์ท่านหนึ่งปัจจุบันอาจารย์มีความมั่นใจในความรู้ของตัวเองว่าเข้าถึงศาสตร์นี้ในระดับที่สามารถให้คำตอบท่านทั้งหลายได้ในทุกๆเรื่องที่ท่านอยากรู้เกี่ยวกับโชคชะตาราศีของตัวเอง เมื่อรู้แล้วอาจารย์ก็จะบอกวิธีแก้ให้ผ่อนหนักเป็นเบาได้เพราะฉะนั้นท่านใดที่ให้อาจารย์วิเคราะห์ดวงให้ ก็จะได้ประโยชน์สองต่อคือ รู้อนาคตและรู้วิิธีแก้ไข ด้วยครับ ทำให้ได้เปรียบในการดำเนินชีวิตในอนาคตอย่างแน่นอน เขียนวันที่ 28 สิงหาคม 2557"