บ้านซินแสเทียนซือ | ตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ดูฮวงจุ้ย
🏡 กลับไปยังหน้าสารบัญ

ทำไมต้องใช้วิชาฮวงจุ้ย

วิชาฮวงจุ้ยเป็นวิชาที่มีองค์ประกอบอยู่ 6 ประเภท คือลมทิศทางน้ำที่ดินคนจิตวิญญาณ เมื่อนำข้อมูลจากสิ่งเหล่านี้้มาผสมผสานกันออกมาเป็นชัยภูมิมงคลสมบูรณ์แบบโดยใช้ เข็มทิศหล่อแกเป็นตัวกำหนดทิศทางมงคล โดยใช้วิธีกำหนดทางน้ำเป็นกระแสน้ำไปตามแนวพลังดิน เอาข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาเอามาคำนวณ ผสมผสานกับวิชาภายใน สื่อกับจิตวิญญาณหรือวิญญาณธาตุบริเวณนั้น เราก็จะสามารถหาข้อสรุปได้ว่าชัยภูมินั้นๆสมควรเป็นทำเลที่ใช้ได้หรือเปล่า โดยตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบตามหัวข้อเหล่านี้

เช่นที่ดินเหมาะสำหรับใช้ประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของที่ต้องการใช้สถานที่นั้นทำกิจการที่ตั้งใจไว้หรือเปล่าที่ดินผืนนั้นเมื่อเข้าไปอยู่อาศัยแล้วจะสามารถนำมาซึ่งความร่มเย็นความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ผู้ที่จะเข้ามาอยู่อาศัยได้หรือเปล่าวิญญาณที่สิงสถิตย์อยู่บริเวณนั้นอนุญาติให้เจ้าของใหม่มาอยู่หรือเปล่า เป็นวิญญาณที่ให้คุณหรือให้โทษ ที่บางแปลงเจ้าของอยากขายมาก แต่วิญญาณเจ้าที่ไม่อยากให้ขายเพราะอยากอยู่ในบรรยากาศแบบเดิมๆก็มี ถ้าเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่ที่อาจารย์เห็นมาก็จะเกิดการซื้อขายลำบาก

หรือถ้าซื้อมาแล้วก็จะมีเหตุไม่ให้ได้เข้าไปอยู่ เป็นต้น ถ้าเกิดเจ้าของที่ดินหรือเจ้าของบ้าน ได้ตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์แปลงนั้นไปแล้วและผลของการวิเคราะห์ของอาจารย์ขั้นสุดท้ายได้บทสรุปที่ไม่ค่อยดี ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำ ตรงนี้วิชาฮวงจุ้ยก็จะเกิดประโยชน์ในชั้นที่ 2 คือ ซินแสที่ชำนาญจะสามารถนำวิชาที่มีอยู่มาใช้ปรับแก้ไขบริเวณนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้เกิดพลังมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ วิชาฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์ที่สืบทอดมานับเป็นพันๆปีจากประเทศจีน การที่จะให้คนรุ่นใหม่มาเชื่อศรัทธาในวิชานี้เป็นเรื่องไม่ง่ายนักเพราะเป็นสิ่งจับต้องไม่ได้ เปรียบเสมือนการที่เราไม่สามารถเอาก๊าซอ๊อกซิเจนในอากาศออกมาปรากฏให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างด้วยตาเปล่าได้ แต่เราก็รู้ว่ามันมีอยู่ หรือว่าสมัยนี้จะให้เชื่อว่าสวรรค์,นรกมีจริงก็เป็นเรื่องยาก ผู้ที่เขาไปเห็นมาแล้วก็มีอยู่ แต่เขาไม่พูดออกมา พลังลี้ลับเหล่านี้มีอยู่ทั่วไป อยู่แต่ว่าจะมองเห็นหรือเปล่าเท่านั้นเอง และสามารถเอามาใช้งานได้หรือเปล่า ถึงแม้ธรรมชาติจะเป็นผู้สร้างสรรสรรพสิ่ง

แต่ซินแสที่เก่งๆก็สามารถหาแนวทางเสริมพลังมงคลให้เกิดขึ้นในบริเวณที่ต้องการได้ เพราะไม่ใช่ทุกพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ถูกต้องตามหลักวิชาฮวงจุ้ยปัจจุบันเป็นที่น่าเสียดายที่มนุษย์ไปกำหนดธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผิดๆ โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่รักษาและดูแลธรรมชาติเหมือนคนรุ่นก่อนๆ และไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว จะส่งผลกระทบร้ายแรงแผ่กว้างไปถึงมวลชนหมู่มาก ยกตัวอย่างการตัดต้นไม้ทำลายป่าอย่างต่อเนื่อง

สร้างบ้านคร่อมทางน้ำไหลผ่านการจัดการระบบนิเวศน์ที่ผิดๆทำให้ชัยภูมิของโลกเปลิ่ยนแปลงไปมากเกิดความไม่สมดุลทางธรรมชาติ ผลที่เกิดขึ้นก็คือ ฤดูกาลของโลกเปลี่ยนแปลงไป เช่นบริเวณที่หิมะไม่เคยตก ก็ตกขึ้นมา น้ำท่วม แผ่นดินไหวอย่างไม่เคยมีมาก่อน แม้กระทั่งนักวิทยาศาสตร์หลายท่านทั่วโลก ต่างก็ได้ออกมาระบุว่าปัจจุบันแกนโลกเกิดการเอียงขึ้นมาแล้วประมาณ 23.5 องศานทางวิชาฮวงจุ้ย เราอาศัยเครื่องมือที่มีชื่อว่า หล่อแก ในการวัดองศาพื้นที่ แม้แต่องศาเดียวก็ส่งต่างกันได้ เช่นเดียวกับเวลาเกิด ฝาแฝดที่เกิดห่างกันแค่นาทีเดียวก็มีชีวิตที่ต่างกันมีให้เห็นมากมาย อาจารย์จึงขอแนะนำว่าท่านที่เคยดูฮวงจุ้ยมานานแล้ว

ควรจะได้ปรึกษาซินแสของท่านให้ลองเข้ามาตรวจสอบทิศทางพลังมงคลของบ้านท่านว่าวัดแล้วยังคงเหมือนเดิมหรือเปล่า ส่วนท่านที่ไม่เคยได้ดูฮวงจุ้ยมาก่อน ถ้าหากได้ทดลองปรึกษาซินแสที่เก่งๆ เอาวิชานี้เข้ามาใช้ปรับปรุงที่อยู่ที่ทำมาหากินของท่าน ท่านอาจจะแปลกใจว่าศาสตร์วิชาฮวงจุ้ยสามารถดึงเอาพลังธรรมชาติมารวมกันส่งผลที่ดีต่อผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่นั้นๆได้จริง